Cyhoeddiadau

DAIL PREN Yn 1958 dyfarnwyd gwobr Cyngor y Celfyddydau i Waldo Williams yn gydnabyddiaeth am ragoriaeth y gyfrol Dail Pren. Cyflwynodd Waldo’r £100 i goffrau UNESCO er mwyn hyrwyddo addysg plant ar draws y byd… [mwy]

Dyma rai o’r cyhoeddiadau Cymraeg sy’n ymdrin ag agweddau o farddoniaeth a bywyd Waldo Williams:

  • Dal Pridd y Dail Pren, Dafydd Owen, Llyfrau’r Dryw (1972)
  • Waldo: Cyfrol Deyrnged i Waldo Williams, James Nicholas (golygydd). Gwasg Gomer (1972)
  • Waldo Williams Thema yn ei Waith: Dyfnallt Morgan, Darlith Flynyddol Asgell Addysg Bellach y Preseli, (1975)
  • Waldo Williams: Cyfres y Meistri, Robert Rhys (golygydd), Gwasg Christopher Davies (1981)
  • Waldo: Llên y Llenor, Ned Thomas, Gwasg Pantycelyn (1985)
  • Chwilio am Nodau’r Gân: Astudiaeth o Yrfa Lenyddol Waldo Williams hyd at 1939, Robert Rhys, Gwasg Gomer (1992)
  • Cerddi Waldo Williams: J. E. Caerwyn Williams (golygydd) Gwasg Gregynog (1992)
  • Bro a Bywyd Waldo Williams: James Nicholas (golygydd), Cyhoeddiadau Barddas (1996)
  • ‘Waldo a’r Tri Bardd o Sais’, Alan Llwyd  Y Grefft o Greu, Cyhoeddiadau Barddas (1997)
  • Waldo – Un funud fach: Pigion 2000, Tegwyn Jones (golygydd), Gwasg Carreg Gwalch (1998)
  • Waldo Williams: Rhyddiaith, Damian Walford Davies, Gwasg Prifysgol Cymru (2001)
  • Môr Goleuni, Tir Tywyll, Aled Rhys Hughes a Damian Walford Davies, Gomer (2004)
  • Môr o Oleuni: Hefin Wyn (golygydd), Cyhoeddiadau Clebran (Awst 2004)
  • Môr o Oleuni: Cyflwyniad ar fideo o sioe dathlu canmlwyddiant geni Waldo Williams, Clychau Clochog (2005)
  • Daw Dydd, Detholiad Mererid Hopwood o gerddi Waldo Williams: Llyfrau Llafar, Tympan (2005)
  • Cof ac Arwydd: Ysgrifau Newydd ar Waldo Williams: Damian Walford Davies a Jason Walford Davies, Cyhoeddiadau Barddas (2006)
  • Stori Waldo Williams, Bardd Heddwch: Alan Llwyd, Cyhoeddiadau Barddas (2010)
  • Dail Pren, Rhagymadrodd gan Mererid Hopwood, Gwasg Gomer (2010)
  • Ar drywydd Waldo ar gewn beic: Hefin Wyn, Gwasg Y Lolfa (2012)
  • Taith Waldo: Waldo Williams 1904 – 1971, (Taflen), Eirwyn George, Cymdeithas Waldo (2013)
  • Waldo: Cofiant Waldo Williams 1904-1971, Alan Llwyd, Gwasg y Lolfa (2014)
  • Waldo Williams Cerddi 1922-1970, Golygyddion: Alan Llwyd, Robert Rhys, Gwasg Gomer (2014)
  • Blodeugerdd Waldo Teyrnged y Beirdd, Golygydd: Eirwyn George, Gwasg y Lolfa (2020)
  • Dilyn Waldo, Golygydd: Eirwyn George, Cymdeithas Waldo (2021)
 • Hefyd mae copiau caled o ddarlithiau Cymdeithas Waldo ar gael yn y Llyfrgell Genedlaethol ac Archifdy Sir Benfro

Back to top