Cyhoeddiadau

DAIL PREN Yn 1958 dyfarnwyd gwobr Cyngor y Celfyddydau i Waldo Williams yn gydnabyddiaeth am ragoriaeth y gyfrol Dail Pren. Cyflwynodd Waldo’r £100 i goffrau UNESCO er mwyn hyrwyddo addysg plant ar draws y byd… [mwy]

Dyma rai o’r cyhoeddiadau Cymraeg sy’n ymdrin ag agweddau o farddoniaeth a bywyd Waldo Williams:

 • Dal Pridd y Dail Pren, Dafydd Owen, Llyfrau’r Dryw (1972)
 • Waldo:Cyfrol Deyrnged i Waldo Williams, James Nicholas (golygydd). Gwasg Gomer (1972)
 • Waldo Williams Thema yn ei Waith: Dyfnallt Morgan, Darlith Flynyddol Asgell Addysg Bellach y Preseli, (1975)
 • Waldo Williams: Cyfres y Meistri, Robert Rhys (golygydd), Gwasg Christopher Davies (1981)
 • Waldo: Llên y Llenor, Ned Thomas, Gwasg Pantycelyn (1985)
 • Chwilio am Nodau’r Gân: Astudiaeth o Yrfa Lenyddol Waldo Williams hyd at 1939, Robert Rhys, Gwasg Gomer (1992)
 • Cerddi Waldo Williams: J. E. Caerwyn Williams (golygydd) Gwasg Gregynog (1992)
 • Bro a Bywyd Waldo Williams: James Nicholas (golygydd), Cyhoeddiadau Barddas (1996)
 • Waldo – Un funud fach: Pigion 2000, Tegwyn Jones (golygydd), Gwasg Carreg Gwalch (1998)
 • Waldo Williams: Rhyddiaith, Damian Walford Davies, Gwasg Prifysgol Cymru (2001)
 • Môr Goleuni, Tir Tywyll, Aled Rhys Hughes a Damian Walford Davies, Gomer (2004)
 • Môr o Oleuni: Hefin Wyn (golygydd), Cyhoeddiadau Clebran (Awst 2004)
 • Môr o Oleuni: Cyflwyniad ar fideo o sioe dathlu canmlwyddiant geni Waldo Williams, Clychau Clochog (2005)
 • Daw Dydd, Detholiad Mererid Hopwood o gerddi Waldo Williams: Llyfrau Llafar, Tympan (2005)
 • Cof ac Arwydd: Ysgrifau Newydd ar Waldo Williams: Damian Walford Davies a Jason Walford Davies, Cyhoeddiadau Barddas (2006)
 • Stori Waldo Williams, Bardd Heddwch: Alan Llwyd, Cyhoeddiadau Barddas (2010)
 • Dail Pren, Rhagymadrodd gan Mererid Hopwood, Gwasg Gomer (2010)
 • Ar drywydd Waldo ar gewn beic: Hefin Wyn, Gwasg Y Lolfa (2012)
 • Taith Waldo: Waldo Williams 1904 – 1971, (Taflen), Eirwyn George, Cymdeithas Waldo (2013)
 • Waldo: Cofiant Waldo Williams 1904-1971, Alan Llwyd, Gwasg y Lolfa (2014)
 • Waldo Williams Cerddi 1922-1970, Golygyddion: Alan Llwyd, Robert Rhys, Gwasg Gomer (2014)