Cysylltu

Os am ymaelodi â’r Gymdeithas cysylltwch â Rhian James drwy ebostio

Cadeirydd: Eirian Wyn Lewis

Is-gadeirydd: John Davies

Trysorydd: Rhian James teulujames@btinternet.com

Ysgrifenydd: Anna Williams anna.williams47@btconnect.com

Swyddog y Wasg: Hefin Wyn hefinwyn367@btinternet.com 01437 532236

Os ydych am drefnu gwibdaith o amgylch llefydd sy’n gysylltiedig â Waldo yn Sir Benfro, yna, cysylltwch â Hefin Wyn.

Back to top