Cysylltu

Os am ymaelodi â’r Gymdeithas cysylltwch â Rhian James drwy ebostio

Cadeirydd: Eirian Wyn Lewis

Trysorydd: Rhian James teulujames@btinternet.com

Ysgrifennydd: Anna Williams anna.williams2047@gmail.com 01437 563834

Swyddog y Wasg: Hefin Wyn hefinwyn367@btinternet.com 01437 532236

Os ydych am drefnu gwibdaith o amgylch llefydd sy’n gysylltiedig â Waldo yn Sir Benfro, yna, cysylltwch â Hefin Wyn.

Am faterion hawlfraint ynghylch gwaith Waldo Williams’ cysylltwch â ylolfa@ylolfa.com  a   elunedrichards40@gmail.com

Back to top