Achlysuron sydd i ddod

Darlith Flynyddol 2019

Cynhelir Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo 2019 yn Nhyddewi ar Fedi 29 a hynny i gofio 60 mlynedd ers i Waldo sefyll etholiad cyffredinol fel ymgeisydd cyntaf Plaid Cymru yn Sir Benfro. Traddodir y ddarlith gan Emyr Llewelyn a oedd yn un o’r rhai a fu’n ymgyrchu ar ei ran. Emyr hefyd gyflwynodd Darlith Flynyddol gyntaf y Gymdeithas yng Nghapel Bethel, Mynachlog-ddu yn 2010. Caniateir mynediad am ddim i aelodau o Gymdeithas Waldo trwy ddangos carden aelodaeth. Ar gael gan yr ysgrifennydd am £10. Codir tâl o £5 ar bawb arall.

Darllenwch Mwy