PreseliPreseli


‘Preseli’ by Waldo Williams from ‘Dail Pren’

(Publishers: Gomer Press 1956)

Reader: John Gwilym Jones; CD ‘Daw Dydd’ (TYMPAN Talking Book Series)

 

 

Wall of my boyhood, Moel Drigarn, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd,

In my mind’s independence ever at my back;

And my floor, from Witwig to Wern and to the smithy

Where from an essence older than iron, the sparks were struck.

 

And on the farmyards, on the hearths of my people

Wedded to wind and rain and mist and heathery livrocky land,

They wrestle with the earth and the sky, and they beat them,

And they toss the sun to their children as still they bend.

 

For me a memory and a symbol – that slope with reaping party

With their neighbours’ oats falling four-swathed to their blades.

The act they took for fun at a run, and straightening their bodies,

Flung one four-voiced giant laugh to the sun.

 

So my Wales shall be brotherhood’s womb, her destiny she will dare it.

The sick world’s balm shall be brotherhood alone.

It is the pearl pledged by time to eternity

To be the pilgrim’s hope in this little crooked lane.

 

And this was my window – these harvestings and sheep shearings.

I glimpsed the order of a kingly court.

Hark! A roar and ravage through a windowless forest.

To the wall! We must keep our well clear of this beast’s dirt.

 

Waldo Williams’s own translation.

 

‘Preseli’ gan Waldo Williams o’r gyfrol ‘Dail Pren’

(Cyhoeddwyr:  Gwasg Gomer 1956)

Darllenydd:  John Gwilym Jones;  CDd ‘Daw Dydd’ (Cyfres Llyfrau Llafar TYMPAN)

 

Mur fy mebyd, Foel Drigarn, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd,

Wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn.

A’m llawr o’r Witwg i’r Wern ac i lawr i’r Efail

Lle tasgodd y gwreichion sydd yn hŷn na harn.

 

Ac ar glosydd, ar aelwydydd fy mhobl –

Hil y gwynt a’r glaw a’r niwl a’r gelaets a’r grug,

Yn ymgodymu â daear ac wybren ac yn cario

Ac yn estyn yr haul i’r plant, o’u plyg.

 

Cof ac arwydd, medel ar lethr eu cymydog.

Pedair gwanaf o’r ceirch yn cwympo i’w cais,

Ac un cwrs cyflym, ac wrth laesu eu cefnau

Chwarddiad cawraidd i’r cwmwl, un llef pedwar llais.

 

Fy Nghymru, a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd,

Unig falm i fyd, ei chenhadaeth, ei her,

Perl yr anfeidrol awr yn wystl gan amser,

Gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer.

 

Hon oedd fy ffenestr, y cynaeafu a’r cneifio.

Mi welais drefn yn fy mhalas draw.

Mae rhu, mae rhaib drwy’r fforest ddiffenestr.

Cadwn y mur rhag y bwystfil, cadwn y ffynnon rhag y baw.

Back to top