Annual Lecture 2020 (Auction 16/11/2019)

Annual Lecture 2020 (Auction 16/11/2019)

The 2020 Annual Cymdeithas Waldo Lecture will be held at Bethel Chapel, Mynachlog-ddu on Friday, September 25. The guest lecturer will be Professor Menna Elfyn. Crymych Mixed Choir will take part as well. More details to follow.

However on Saturday, November 16 at Ysgol y Frenni, Crymych, an auction ‘Llên a Chelf a Llun a Chân’ will be held. Paintings and manuscripts have been donated by some of Wales’ foremost artists, poets and composers – a total of 150 items.

The intention is to raise funds to enable Cymdeithas Waldo to carry on with its work. In the past a bronze bust of Waldo was commissioned from John Meirion Jones, a new edition of Cerddi’r Plant as well as a number of plaques.  Also, the leaflet The Waldo Tour has been distributed widely.

If you wish to place a bid prior to the auction or require further information please contact  alunifans@hotmail.com 01437 532603. The auction will start at ten o’clock but admission will be at nine o’clock. There might well be further additions to the CATALOGUE:

 

Various

 1. First edition 1956 of ‘Dail Pren’ signed by Waldo Williams
 2. Signed T-shirt Tebot Piws – Dewi Pws
 3. Books – ‘Popeth Pws’, ‘Fo a Fi gyda’i help Hi’ .

CD ‘Geirie yn y niwl’– Dewi Pws (signed)

 1. Selection of Sbector Sbectols published in the Rwdlan series – Angharad Tomos
 2. Copy of GWREICHION 1979 (Yr Urdd) – signed by Rhodri Williams (ofcom nawr)
 3. Y Ddraig Goch 1937 – the year following Ysgol Fomio
 4. Copy of Angharad Tomos’s book Rala Rwdins
 5. Letter from Meredydd Evans / Merêd to Angharad Tomos
 6. Published poetry award from Eisteddfod Dolgellau 1948 ‘Meirionnydd’ –  signed by Niclas y Glais
 1. Lecture notes in Waldo’s handwriting.
 2. Wooden carving from Eisteddfod Aberafan 1932. It may be a part of an Eisteddfodic chair which was not used.    The 1932 Eisteddfod chair was won by D J Davies and it is in Ysgol y Preseli.   It appears therefore not to have been used and is about two foot six inches in height.
 1. Three books once owned by Waldo:
 2. Schiller – Maria Stuart.  b. Twenty Years A – Growing – Maurice O’Sullivan
 3. Gwobr Teilyngdod. Arholiad Undeb Ysgolion Sul Bedyddwyr Cymru i Waldo 1918 Early Romances in prose and verse with an introduction by Alfred Noyes.
 4. A Finnish coffee service ‘ARABIA’ which was Waldo’s wedding present to his nephew David and his wife Cecilia.
 1. ‘Cof ac Arwydd’ a book aboout Waldo wrtten by the two brothers and authors Damian a Jason Walford Davies.
 1. Llyfr Patagonia signed by  Matthew Rhys
 2. Cerddi’r Plant – E. Llwyd Williams a Waldo Williams signed by Waldo
 3. Books by T Llew Jones

 First pages of books in authors’ handwriting

 1. Carafanio – Guto Dafydd

(Winner Gwobr Goffa  Daniel Owen Eisteddfod Llanrwst ‘19 )

 1. Ingrid – Rhiannon Ifans ( Winner Y Fedal Ryddiaith Eisteddfod Llanrwst 2019 )
 2. Y Goron yn y Chwarel – Myrddin ap Dafydd
 3. Seren Wen ar gefndir gwyn – Robin Llywelyn
 4. O’r Harbwr Gwag i’r Cefnfor Gwyn – Robin Llywelyn
 5. Cerdded mewn cell – Robin Llywelyn
 6. Titrwm – Angharad Tomos
 7. Si Hei Lwli – Angharad Tomos
 8. Teulu Lòrd Bach – Geraint V Jones
 9. ‘Diffodd y Sêr’. Hanes Hedd Wyn. Pennod 16 – Haf Llewelyn
 10. O! Tyn y Gorchudd – Angharad Price
 11. Cofiant Waldo -Y Prifardd Alan Llwyd
 12. Pan ddaw’r dydd – Elfyn Pritchard
 13. Trwy’r Tywyllwch – Elfyn Pritchard
 14. Cae Marged – Lyn Ebenezer
 15. Dŵr yn yr Afon – Heiddwen Tomos
 16. Bachgendod Isaac –  Derec Llwyd Morgan
 17. Y Bwthyn Cu – Jane Edwards
 18. Yr Eumenides  ( Part ll. Chapter X. Page 119 )  – Daniel Davies
 19. Tair Rheol Anhrefn –  Daniel Davies
 20. Gwreiddiau – Jim Parc Nest
 21. Veritas  –  Mari Lisa Margaret . Sgrechiodd Margaret. Taflwyd y sgrech yn glep yn ôl i’w hwyneb . . .
 1. Veritas –  Mari Lisa Margaret    “. . . Atseiniodd ei sgrech drwy’r holltau main yn y tŵr nes . . .
 1. Glaw Trana –  Sonia Edwards
 2. Mab y Pregethwr – Cynog Dafis
 3. Llinynnau – Llinos Iorwerth Dafis
 4. Os Na Ddôn Nhw . . . –  Cefin Roberts
 5. Treheli –  Mared Lewis
 6. The Rice Paper Diaires – Francesca Rhydderch
 7. I Botany Bay –  Bethan Gwanas
 8. Martha, Jac a Sianco – Caryl Lewis
 9. O Ran 1 Gadael – Mererid Hopwood
 10. Fel hyn y bu – Hunangofiant Eirwyn George
 11. Swyn Sir Benfro – Alun Ifans ( + a signed copy)
 12. Mae llygaid gan y lleuad — Elin Llwyd Morgan
 13. Porth y Byddar –  Manon Eames
 14. Adfer a’r Fro Gymraeg – Emyr Llywelyn
 15. A Oes Heddwas ? –   Myfanwy Alexander
 16. Ac yna clywodd sŵn y môr –  Alun Jones

  Poems   (in author’s handwriting)

     57. Medi (Cardigan Autumn Fair 2016) – Myrddin ap Dafydd

 1. Cywydd Croeso Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r fro 2018 – Iwan Morgan
 2. Yn Nheyrnas Diniweidrwydd –  Rhydwen Williams
 3. Benthyciad (gan gofio addewid “yr hen ŵr o Bencader”) – Eifion Lloyd Jones
 4. Y Preselau – Idris Reynolds
 5. Waldo – Alan Llwyd
 6. Ficerdy Llanrhaeadr ym Mochnant – Penri Roberts
 7. John Hughes, ganed 1943 –  Derec Llwyd Morgan
 8. Mewn Un Cae –  Jim Parc Nest
 9. Poem from the winning collection of Y Goron, Eisteddfod Maldwyn 2015 –  Manon Rhys
 1. dyma liwiau’r enfys’ from the winning collection of Y Goron, Eisteddfodd Maldwyn 2015 – Manon Rhys
 2. Croesi – Glenys M. Roberts
 3. Cymru (englyn) – Ieuan Wyn
 4. Waldo ( 6 englyn) – Aled Gwyn
 5. Llwybr Arfordir Llŷn – Guto Dafydd.one of the poems which won Goron Eisteddfod Llanrwst 2019
 6. 4 englyn – Eirwyn George 1. Bryniau’r Preseli (cerdded ar dywydd braf)  2. Mair (mam yr Iesu)  3. Bro Cerwyn (Gofalaeth newydd o eglwys)   4. Maenclochog
 7. Heb (gan feddwl am Waldo, 1904 – 71) – Menna Elfyn
 8. The Dead Children (Cyfieithiad o ‘Y Plant Marw’ Waldo )- Damian Walford Davies
 9. Cerdd gyntaf y gyfrol Witch (Seren 2012) – Damian Walford Davies
 10. Gwynfor –  John Gwilym Jones
 11. Y Gwcw a’r titŵod –   Aneirin Karadog
 12. Y mae stafell – Mererid Hopwood
 13. hud yn Nyfed (aros mae . . .ger Ffynnon Non, Tyddewi, Ddygwyl Badrig 2008 ) –   Christine James
 1. Waldo – Wyn Owens
 2. 6 englyn to Eirian Wyn Lewis celebrating his 40 years in the ministry 979 – 2019 –   Wyn Owens
 3. Pecyn cywrain yn cynnwys dwy gerdd Anrheg a Sir Benfro – Elinor Gwynn
 4. Tyrhyg: Fy Hen Gartref (wrth yrru heibio ar ddiwrnod glawog) – Eirwyn George
 5. Englyn i Alun Ifans (ar ei ymddeoliad fel prifathro Ysgol Casmael)– Eirwyn George
 6. Ynys Enlli (cywydd) –  Gareth Neigwl
 7. Enwau Pen-Câr –  Rachel Philipps James
 8. Spring 1946 – Jason Walford Davies (Cyfieithiad o “Gwanwyn” Waldo Williams)

Published in Modern Poetry in Translation, 3, 10 (‘The Big Green Issue’) 2008

88a.    Penblwydd Priodas – Cen Williams

88b.    Ynys – Cen Williams

 1. Egni – Jason Walford Davies’s winning poem for the Crown in Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 in memory or Brinley Powell, 1912 – 86 and Streic y Glowyr, 1984 – 83
 1. ‘Nac ofnwch’ – Jason Walford Davies (Brwydr y Preselau, 1946)
 2. Translation of a verse on the grave of Twm Carnabwth – Cerwyn Davies Mynachlog-ddu
 1. BONDO – Menna Elfyn

 

Songs   (In composer’s handwriting)

 1. Tŷ Ddewi (First verse)  –  Jim O’Rourke
 2. Ceidwad y Goleudy – Ems / Emyr Huws Jones
 3. Ie Glyndŵr from the musical Mab Darogan) – Penri Roberts
 4. Seidr Ddoe – Myrddin ap Dafydd

Seidr Ddoe (Alaw) – Linda Griffiths

 1. Tra Bo Hedydd – Dafydd Iwan
 2. Yma o hyd (Fersiwn newydd) – Dafydd Iwan
 3. Gwanwyn Penrhyn Llŷn – Eifion Lloyd Jones
 4. Daw Dydd y Bydd Mawr y Rhai Bychain – Huw Jones.

Composed soon after Waldo’s death in 1971 and following a conspiracy case

            in Swansea brought against eight leaders of Cymdeithas yr Iaith.

 1. Ein Bro – Morys Rhys
 2. Mehefin – Morus Elfryn
 3. Hydref o Hyd – Geraint Løvgreen
 4. Ymlaen mae Canaan –  Steve Eaves
 5. Anfonaf Angel – Hywel Gwynfryn

Anfonaf Angel (Alaw)  – Robart Arwyn

 1. Er côf am blant y cwm –  Meic Stevens
 2. Ifan Edward Lloyd –  Endaf Emlyn  ( Cân  o’r LP ‘Salem’ – 1974)
 3. Abacus –  Bryn Fôn
 4. Chwarae’n Troi’n Chwerw –  Caryl Parry Jones
 5. ‘Stesion Strata’ –  Tecwyn Ifan
 6. Brenin Calonnau –  Osian Williams – Candelas
 7. Bethel (o’r sioe ‘Dal dy Dir’ 1999) – Gareth Ioan
 8. Cae o ŷd –  Arfon Wyn
 9. Harbwr Diogel –  Arfon Wyn
 10. Nerth y Gân – Tudur Dylan Jones

Nerth y Gân (Alaw) – Robart Arwyn

 1. Tracsiwt gwyrdd – Geraint Jarman
 2. Ethiopia newydd –  Geraint Jarman
 3. Ambiwlans –  Geraint Jarman
 4. Rhywbeth bach – Geraint Jarman
 5. Hiraeth am Kylie –  Geraint Jarman
 6. Geiriau – Richard Jones ‘Ail Symudiad’
 7. Adra – Gwyneth Glyn
 8. 2 – Twm Morys (Suitable song for a couple before their engagement or marriage!)
 9. Porthgain – Fflur Dafydd
 10. Nwy yn y Nen (wedi ei fframio) – Dewi Pws

Art

 Jewellery made of silver including a piece Preseli blue stone in the shape of a large cross. – Rhiannon Evans

 1. Llun 2D  Green Man – Denys Short  Inspired by the words, ‘He treads lightly through Precelly forest.  If your sight is clear you may see him slip between trees in slants of sunlight. Night and a sliver script patterns the forest floor. Only the Green Man can read the moon’s cynghanedd.  Ann Byrne-Sutton
 2. Ogof Gaseg Ynys Enlli ( Ffotograff )    –   Marian Delyth
 3. Preseli ( Ffotograff ) –    Ann Lenny
 4. Hon oedd fy ffenestr (inc) –   Alun Ifans
 5. Golygfa o Foel Drigarn – Rhys Page
 6. Rhwng Foel Drygarn a Charn Menyn ( Dyfrliw ) – Stan Williams
 7. Y weun gyda Dan-Garn a Talfynydd yn y cefndir – Wyn Owens

          Taliesin – Osi Rhys Osmond

 1. Mynachlog-ddu Waldo –  Graham  Lewis (Llandysul)
 2. After / Sunday morning. “It’s true – Mrs Prokofiev” –  Rozanne Hawksley
 3. “. . . and his name is Famine . . .” –  Rozanne Hawksley
 4. Y Tangnefeddwyr (Signed print) –  Aneurin Jones
 5. Mynydd Crwn Bach. (Pastel oil) – Elizabeth Haines
 6. Fferm Sir Benfro (Print)  –  John Knapp Fisher
 7. Un funud fach (Acrilic) – Wynmor Owen
 8. Waldo (Watercolour)  –  Llŷr John
 9. Arennig. (Oil) –  Mary Lloyd Jones
 10. Mynachlog-ddu (Acrilic) – Joanna Jones
 11. Môr Goleuni (rhwng Parc y Blawd a Weun Parc y Blawd) (Acrylic) –  Meirion Jones
 12. Tŷ’r Ysgol (Lino-cut) – Kyffin Williams
 13. Wyna yn y nos / Lambing by night (oil)  – Denis Curry
 14. Llun yn seiliedig ar y gerdd ‘Y Ci Coch’ gan Waldo    –   Hedydd Hughes

149.    Carn Meini o Garreg Waldo (Oil) – Wyn Mel

 1. Mur fy Mebyd  –  Sarah Young

  Should you wish to make an offer in advance  for items to be sold at the Literature, art, pictures and song auction on Saturday 16 November, in order to raise money for the Waldo Williams Society, please contact:  Alun Ifans, Erw Grug, Maenclochog, Clunderwen, Pembrokeshire. SA66 7LB

Telephone No:   01437 532603                     Email:  alunifans@hotmail.com