Darlith Flynyddol 2018

 Cynhelir Darlith Flynyddol 2018 yng Nghapel Millin, Slebech ac fe’i traddodir gan y Parch Ddr Guto Prys ap Gwynfor, Llandysul. Fel aelod blaenllaw o Gymdeithas y Cymod disgwylir iddo ddelio ag agweddau o fywyd Waldo fel heddychwr.

Dadorchuddir plac hefyd ar wal y capel i goffau’r ffaith yr arferai Waldo gymryd lloches yn y capel yn ystod yr oriau mân cyn cxanfod ei ffordd i lannau Afon Cleddau ar doriad gwawr. Byddai’n myfyrio yno ac yn gwerthfawrogi’r tangnefedd a gynigid gan oleuni’r bore.

Cynhelir y ddarlith ar nos Wener, Medi 28 am 7.30. Caniateir mynediad am ddim i aelodau o Gymdeithas Waldo trwy ddangos carden aelodaeth. Ar gael gan yr ysgrifennydd am £10. Codir tâl o £5 ar bawb arall.