Darlith Flynyddol 2017

Bydd Darlith Flynyddol 2017 yn cael ei chynnal yng Nghapel Hermon, Abergwaun. Y dyddiad fydd nos Wener, Medi’r 29, a’r darlithydd gwadd fydd Robert Rhys o Goleg y Brifysgol Abertawe.

Teitl y ddarlith fydd ‘”Ailgodi’r ty”: cyfeillach D. J. a Waldo’

Mae’r academydd o Borth-y-rhyd wedi cyd-olygu’r casgliad cyflawn o farddoniaeth Waldo, Waldo Williams Cerddi 1922-1970, a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer yn 2014. 

Roedd hefyd yn gyfrifol am olygu’r gyfrol Waldo Williams sef casgliad o ysgrifau a gyhoeddwyd gan Wasg Christopher Davies fel rhan  o Gyfres y Meistri yn 1981.

Yn 1992 cyhoeddodd Gwasg Gomer ei gyfrol Chwilio am Nodau’r Gân: Astudiaeth o Yrfa Lenyddol Waldo Williams hyd at 1939.

Mae ar hyn o bryd yn paratoi cyfrol am y llenor a’r cenedlaetholwr D. J. Williams a dreuliodd y rhan helaethaf o’i oes yn Abergwaun. Roedd Waldo yn ymwelydd mynych â’i gartref yntau a Siân, ei wraig, yn y Bristol Trader a arferai fod yn dafarn.

O’r herwydd bydd y ddarlith yn cyfeirio at y cyfeillgarwch rhwng Waldo a D. J. a fedrai fod yn danllyd ar adegau. Bydd Cor Abergwaun yn cymryd rhan yn y noson hefyd.

Bydd aelodau Cymdeithas Waldo yn cael mynychu’r ddarlith am ddim trwy ddangos cerdyn aelodaeth. Ar gael wrth yr ysgrifennydd am £10. Tâl mynediad i’r rhai nad ydynt yn aelodau yn £5.

Yn ystod misoedd Awst a Medi cynhelir arddangosfa ar y thema ‘Un funud fwyn’ yn Oriel Peppers, Abergwaun. Agorir yr arddangosfa o ddeunyddiau celf yn ymwneud â Waldo (a D. J) gan Mererid Hopwood pnawn Sul, Gorffennaf 30 am 4pm. Bydd y penddelw o Waldo o waith John Meirion Morris i’w weld yno yn ogystal â gwaith gwreiddiol newydd gan artistiaid.