Achlysuron Diweddar

Darlith Jason Walford Davies 2015

Mae Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo yn ddigwyddiad o bwys yn y calendar llenyddol bellach. Does dim ond pum mlynedd ers sefydlu’r Gymdeithas. Cynhelir ei phwyllgore ym Mynachlog-ddu, Sir Benfro. Ond mae’n gymdeithas genedlaethol ac yn denu’r gorau o blith ein darlithwyr. Doedd 2015 ddim yn eithriad wrth i’r Athro Jason Walford Davies daflu goleuni newydd am y bardd ddaeth ar draws yr iaith Gymraeg yn ystod y pedair blynedd o’i blentyndod a dreuliodd yn y pentre wrth odre’r Preselau. Er mwyn pwysleisio’r wedd genedlaethol cynhaliwyd y ddarlith yn ystafell Y Drwm yn y...

Darllenwch Mwy