Achlysuron Diweddar

Darlith Emyr Llewelyn 2010

Traddodwyd Darlith Flynyddol gyntaf Cymdeithas Waldo yng Nghapel Bethel, Mynachlog-ddu, gan Emyr Llewelyn ar nos Iau, Medi’r 30, 2010. Rhoddodd fonclust i’r beirniaid llenyddol hynny sy’n dweud y dylid mynd ati i ailystyried arwyddocâd a gwerth barddoniaeth Waldo Williams. Nid ymbellhau a sefyll nôl a ddylid ei wneud ond yn hytrach closio at ei fawredd a’i gofleidio oedd byrdwn sylwadau’r cyn-athro ysgol wrth gynnig dadansoddiad o’r awdl ‘Tŷ Ddewi’. Cydnabyddir y gŵr o Ffostrasol yn un o’r dadansoddwyr praffaf o farddoniaeth Waldo ac fe brofwyd hynny unwaith yn rhagor...

Darllenwch Mwy

Hil y gwynt a’r glaw a’r niwl

Ar ddydd Sadwrn, 24 Medi, 2011, tywyswyd dros 80 o bererinion i fangreoedd yn Sir Benfro a gysylltir â bywyd Waldo. Cyfarfu’r criw yng Nghapel Blaenconin lle ymaelododd Waldo gyda’r Bedyddwyr yn llanc 16 oed, trwy fedydd trochiad, yn 1921, ac yna derbyn y llythyr rhyfeddol hwnnw gan ei dad, yn ei siarsio ynghylch difrifoldeb y cam a gymrwyd ganddo. Wedi cyfnod o ddistawrwydd yn null addoliad y Crynwyr offrymodd y gweinidog presennol, y Parch Huw George, weddi bwrpasol cyn cyhoeddi’r newyddion syfrdanol fod yna gynlluniau ar y gweill i sefydlu Canolfan Waldo ar diriogaeth y capel. Cyn...

Darllenwch Mwy

Cofio Waldo yn Kimbolton 2011

Byddai Waldo Williams wedi cymeradwyo absenoldeb anorfod pen bugail y Preselau o’r seremoni yn Kimbolton ger Huntingdon. Pe gwyddai’r bardd-heddychwr o Gymro fod yna blac yn cael ei ddadorchuddio yn ei enw ar wal ysgol fonedd lle bu’n athro, byddai wedi mwmial iddo’i hun, ‘beth yw’r dwli sy arnyn nhw nawr? Pe gwyddai mai mater o gneifio ychydig gannoedd o ddefaid oedd ar waith gan Cerwyn Davies, Cadeirydd Cymdeithas Waldo, byddai wedi annog gweddill y ddirprwyaeth hefyd ‘i sefyll gatre i gneifo’. Nid oedd yn rhan o’i fwriad i fod yn seleb o fath yn y byd. Ond nid felly y bu...

Darllenwch Mwy

Môr o oleuni

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau i ddathlu geni canmlwyddiant Waldo Williams yn 2004. Yn eu plith roedd darlithoedd, cyngherddau, arddangosfeydd a sioe awyr agored wrth Garreg Waldo. Ymhlith y rhai a fu’n darlithio a chyflwyno atgofion roedd Jâms Nicholas, Emyr Llewelyn, Dic Jones, Dewi Thomas, Vernon Beynon a David Williams. Cynhaliwyd arddangosfa yn Llyfrgell y Sir, Hwlffordd gan nifer o artistiaid a wahoddwyd i gyfrannu enghraifft o waith wedi’i ysbrydoli gan farddoniaeth Waldo. Ym mis Gorffennaf bwriadwyd llwyfannu sioe awyr agored, Môr o Oleuni o amgylch Carreg Waldo ar dair noson...

Darllenwch Mwy

Carreg Waldo

Am flynyddoedd bu Carreg Waldo yn ddirgelwch i ymwelwyr na wydden nhw ddim oll am Waldo Williams. Mynych yr adroddir y stori am ymwelwyr o Sgandinafia yn dyfalu arwyddocâd y garreg ar Gomin Rhos-fach, Mynachlog-ddu yn ardal y Preselau.

Darllenwch Mwy