Achlysuron Diweddar

Darlith T. James Jones 2011

Wrth draddodi Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo soniodd yr Archdderwydd Jim Parcnest am achlysur pan ymddangosodd Waldo’n ddisymwth i achub ei groen. Roedd wrthi’n cynnal ysgol nos yn Cross Hands ac yn cael trafferth i esbonio ystyr proest i’r dosbarth. Pwy ddaeth i mewn ac eistedd yn y cefn ond Waldo Williams yn ei drywsus khaki. Wedi cryn berswâd fe ddaeth Waldo i’r tu blaen a bwrw ati i esbonio’r defnydd o broest mewn barddoniaeth nad oedd o reidrwydd yn fai bob amser. Yng Nghapel Blaenconin, Llandysilio, ar Fedi’r 30 2011 – diwrnod pen-blwydd Waldo – y traddododd...

Darllenwch Mwy